Projekt pt.


HARMONOGRAM ZAJEĆ W RAMACH PROJEKTU ROK SZKOLNY 2019/20

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBROPOLU

Zadanie

Lp.

Nazwa wydatku

Ilość godzin

Prowadzący

Dzień tygodnia

W godz.

od-do

 

 

Zadanie 1

Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy

1

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

43

Katarzyna Dorcely

czwartek

12:55 13:40

13:50 14:35

2

Warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się i wykorzystania wiedzy w praktyce

30

Janina Bossy

czwartek

13:50 15:30

3

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

30

Barbara Strugińska -Tabaka

czwartek

12:00 12:24

12:55 13:40

 

4

Zajęcia rozwijające- koło zainteresowań z informatyki

28

 

 

 

Zadanie 3

Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji

5

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia

46

Bogusława Chachuła

czwartek

12:00 12:24

12:55 13:40

13:50 14:35

4

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Socjoterapia

30

Monika Głażewska

środa

12:00 12:24

12:55 13:40

5

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Terapia pedagogiczna

45

Sylwia Olszewska

czwartek

12:00 12:24

12:55 13:40

13:50 14:35

6

Zajęcia specjalistyczne indywidualne:

Konsultacje z psychologiem

32

Monika Głażewska

wtorek

12:00 12:24

12:55 13:40

13:50 14:35

Zadanie 4

Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

 

5

Zajęcia rozwijające : koło zainteresowań z przyrody

30

Janina Bossy

czwartek

12:00 12:45

12:55 13:40

6

Zajęcia rozwijające z matematyki

30

Barbara Widerawska

czwartek

12:00 12:45

13:50-14:35

 

 

HARMONOGRAM ZAJEĆ W RAMACH PROJEKTU ROK SZKOLNY 2019/20

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBROPOLU

Listopad 2019

Zadanie

Lp.

Nazwa wydatku

Ilość godzin

Prowadzący

Dzień tygodnia

W godz.

od-do

 

Zadanie 1

Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy

1

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

28

Katarzyna Dorcely

czwartek

12:55 13:40

Co 2 czwartek po 1 h

2

Warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się i wykorzystania wiedzy w praktyce

30

Janina Bossy

czwartek

13:50 15:30

3

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

30

Barbara Strugińska -Tabaka

czwartek

12:55-13:40

13:50-14:35

4

Zajęcia rozwijające- koło zainteresowań z informatyki

28

 Wojciech Ukleja

Środa 

12:00-12:45

12:55-13:40

13:50-14:35 

Zadanie 3

Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji

5

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia

46

Bogusława Chachuła

czwartek

12:00 12:24

12:55 13:40

13:50 14:35

4

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Socjoterapia

30

Monika Głażewska

środa

12:00 12:24

12:55 13:40

5

Zajęcia specjalistyczne grupowe: Terapia pedagogiczna

45

Sylwia Olszewska

czwartek

12:00 12:24

12:55 13:40

13:50 14:35

6

Zajęcia specjalistyczne indywidualne:

Konsultacje z psychologiem

32

Monika Głażewska

wtorek

12:00 12:24

12:55 13:40

13:50 14:35

6

Zajęcia rozwijające z matematyki

30

Barbara Widerawska

czwartek

piątek

12:00 12:45

13:50-14:35