Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?

Każdy z nas zadaje sobie pytanie: „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?"Oto artykuł przybliżający problematykę trudnych zachowań dzieci i formy przeciwdziałania tym zachowaniom.
„Sama kara nigdy nie zmieni złego charakteru w dobry, nie zapewni także dobrego zachowania, nawet na krótką metę”. Właściwa dyscyplina powinna być oparta na wzajemnej miłości i poszanowaniu. Trzeba ją wzmacniać u dzieci nauką, zdecydowaniem, przypominaniem. „Kara jest tylko jedną z form przypominania, szczególnie gwałtowną i stosowaną w wyjątkowych okolicznościach”.

(Dr. Spock)

 
1. Zmiana reagowania osoby dorosłej (rodzica, opiekuna):
 • zwracanie uwagi na pozytywne zachowania dziecka oraz wzmacnianie tych zachowań;
 • ignorowanie złego zachowania lub zwracanie na nie jak najmniejszej uwagi.
2. Wzmacnianie pozytywnych zachowań:
Dzieci uczą się najszybciej, kiedy dostają jasne, proste polecenia i są chwalone za to, że je wypełniają.
 • chwalenie dziecka za każdym razem, gdy na to zasłuży;
 • precyzyjna informacja o tym, za jakie konkretne zachowanie dziecko jest chwalone, np. „Beatko, zrobiłaś to, o co cię prosiłam. Jestem z ciebie bardzo zadowolona";
 • jeśli zachowanie powtarza się wielokrotnie pochwale może towarzyszyć jeszcze inna drobna nagroda;
 • jeśli nie ma żadnych pozytywnych zachowań należy znaleźć codziennie trzy powody, aby pochwalić dziecko.
3. Wzbogacanie wiedzy o nagrodach:
Doświadczenie uczy, że nagrody społeczne są ważniejsze niż rzeczy. Należą do nich np.:
 • uwaga,
 • uśmiech,
 • chwalenie dziecka za konkretne zachowanie,
 • zachęta,
 • pozytywne oceny „bardzo dobrze”, „wspaniale”.
Nagrody konkretne to zdarzenia i rzeczy, np.:
 • książeczki, komiksy,
 • słodycze, ciastka,
 • wycieczki,
 • mazaki, znaczki, drobne monety,
 • lody,
 • małe zabawki.
O czym trzeba pamiętać stosując nagrody?
 • należy dostosować nagrody do upodobań dziecka;
 • nagradzać natychmiast po wystąpieniu zachowania, które chcemy wzmocnić;
 • włączyć dzieci do oceny ich postępów - daje to dziecku poczucie, że może samo kontrolować swoje zachowanie i zachęca je do samokontroli.
4. Ignorowanie złego zachowania lub zwracanie na nie jak najmniejszej uwagi:
 • Nie zwracanie uwagi na złe zachowanie tak długo jak długo jest to możliwe.
 • Pozostawianie dziecka bez publiczności wtedy gdy krzyczy, ma napady złości.
 • Pokazanie dziecku, że traktujemy serio, to co mówimy np. można stanąć obok dziecka i powtórzyć polecenie - głośno, ale bez krzyku i zdecydowanie.
 • Dbanie o zgodność przekazu werbalnego i niewerbalnego (to co mówisz musi się równać to co robisz).
 • Chwalenie, natychmiast po zaprzestaniu złego zachowania.
 • Odesłanie - metoda ignorowania trudnych zachowań dzieci: jedną z najcenniejszych nagród jest dla dzieci uwaga, jaką na nich skupiamy. Podobnie jedną z najbardziej skutecznych kar jest chwilowe nie zwracanie uwagi na dziecko. Odesłanie to umieszczenie dziecka w bezpiecznym, ale nudnym miejscu: w kącie pokoju, na korytarzu albo w innym miejscu, gdzie nikt nie zwraca na nie uwagi. Odesłanie powinno trwać 4 minuty.
  Zasady:
  1. Dziecko musi być uprzedzone o tym, co i dlaczego zamierzamy zrobić - tłumaczymy dziecku jeden raz.
  2. Jeśli nie przestaje np. krzyczeć - odsyłamy je. Postępujemy łagodnie lecz stanowczo.
  3. Dziecko musi być poinformowane, że nie może wrócić do pozostałych członków rodziny dopóki nie usłyszysz, że minęły 4 minuty i dopóki nie przestanie krzyczeć.
  4. Osoba, która odesłała dziecko, powinna je przyprowadzić z powrotem po 4 minutach.
  5. Jeżeli dziecko po powrocie znowu zaczyna być niegrzeczne i uciążliwe należy je od razu odesłać na kolejne 4 minuty. Jeśli zdecydujemy się stosować tę procedurę, trzeba to robić zawsze, gdy dane zachowanie się pojawi.
 • Nie należy dyskutować z dzieckiem w trakcie stosowania procedury.
 • Nie wolno odsyłać dziecka do miejsca, które wzbudza w nim lęk.
 • Nie należy się zniechęcać, jeżeli sytuacja ulegnie pogorszeniu, zanim cokolwiek zmieni się na lepsze.
5. Wzbogacanie wiedzy o karach:
Kary społeczne to m.in.:
 • okazanie niezadowolenia
 • krytyka
 • odizolowanie dziecka
 • podniesiony głos
 • ignorowanie.
Kary konkretne to np.:
 • pozbawienie możliwości wykonywania jakiejś czynności (np. oglądania TV, określonej zabawy)
O czym trzeba pamiętać stosując kary?
Bardzo ważne jest, aby dziecko zrozumiało, że kara jest reakcją na konkretne zachowanie. Krytyka musi dotyczyć zachowania a nie osoby np. Nie lubią, kiedy jesteś nieposłuszny.
6. Skutki nadmiernego karania i bicia dzieci:
 • Lęk przed osobą wymierzającą kary - unikanie kontaktu.
 • Niechęć do osoby wymierzającej kary.
 • Ślepe posłuszeństwo zamiast zrozumienia i akceptacji zasad etycznych.
 • Zły przykład.
 • Unikanie kary przez kłamstwa, składanie fałszywych obietnic.

KARY NALEŻY STOSOWAĆ OSTROŻNIE I Z UMIAREM.

7. Nagradzać czy karać?
Badania dowodzą, że dzieci reagują lepiej na nagrody. Wydają się być szczęśliwsze, kiedy słyszą jasne polecenia i pochwały za ich wykonywanie. Powinniśmy więc starać się „przyłapywać" dzieci na dobrym zachowaniu.
Jak unikać kłopotów?
 • Obowiązujące zasady muszą być jasne i konsekwentnie egzekwowane
 • Rodzice i opiekunowie muszą uczyć dziecko takich samych zasad
 • Rodzice muszą się wzajemnie wspierać w egzekwowaniu wymagań tak, by dziecko nie wykorzystywało ich rozbieżnych stanowisk
 • Komunikaty rodziców muszą być przekazywane stanowczo
 • Należy skupić uwagę dziecka na tym, co się do niego mówi.