PEDAGOG SZKOLNY

"Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową 
moralność, nieograniczoną tolerancyjność,
do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego
uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym..."

Janusz Korczak