Kadra pedagogiczna

Dyrektor:
Janina Bossy

Pedagog:
Monika Głażewska

Oddział przedszkolny kl. 0
Monika Głażewska
Iwona Langa

Wychowawca kl. I
Marta Nikonor-Byssenger

Wychowawca kl. II
Sylwia Olszewska

Wychowawca kl. III
Bogusława Chahuła

Wychowawca kl. IV
Michalina Szwedziak-Żuk

Wychowawca kl. V
Anna Szkolnicka

Wychowawca kl. VI
Wioletta Chomiszak

Nauczyciele przedmiotowi:
Matematyka: Michalina Szwedziak-Żuk
J. Polski: Wioletta Chomiszak
J. Angielski: Monika Kruczek
Przyroda: Janina Bossy
Technika: Anna Szkolnicka
Informatyka: Zdzisław Wasilewski
Historia: Kazimierz Matkowski
Muzyka: Kazimierz Matkowski
Wychowanie fizyczne: Kazimierz Matkowski
Religia: ks. Krzysztof Frydrych