zajęcia pozalekcyjne

W szkole działa w ramach godzin KN 10 kół zainteresowań m.in. koło języka angielskiego, papieroplastyki, polonistyczne, taneczne, sportowe, muzyczne i artystyczne.
Zajęcia wzbogacają wiedzę i umiejętności uczniów, przygotowują do udziału w konkursach i wyłaniają ukryte talenty w różnych dziedzinach.

koło muzyczne j. angielskiego