plan lekcji

  PLAN  ZAJĘĆ

 W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  DOBROPOLU

 od  3 września 2018 r.

 

 

KLASA  I

 

nr

Czas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

715-800

e.pol-poł

 

e.pol-społ

w-f

 

2

810-855

      e.pol-społ

 

e.mat-przyr

religia

 

3

905-950

ed. plastyczna

 

Religia

e.pol-społ

 

4

1000-1045

e.mat-przyr

e.pol-społ

e.techniczna

e.mat-przyr

 

5

1105-1150

j.angielski

e.mat-przyr

j.angielski

 

komputery

6

1200-1245

 

e. muzyczna

 

 

      w-f

7

1255-1340

 

        w-f

 

 

e.pol-społ

8

1350-1435

 

 

 

 

e.mat-przyr

 

 

KLASA  II

 

nr

Czas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

715-800

 

e.pol-społ

 

 

e.mat-przyr

2

810-855

 

e.pol-społ

 

 

e.pol-społ

3

905-950

 

e.mat-przyr

 

 

e.pol-społ

4

1000-1045

e.muzycz.

w-f

w-f

Religia

w-f

5

1105-1150

e.pol-społ

religia

e.plastyczna

e.techniczna

informatyka

6

1200-1245

   j.angielski

 

j.angielski

e.pol-społ

 

7

1255-1340

  e.mat-przyr

 

e.pol-społ

e.mat-przyr

 

8

1350-1435

 

 

 

e.mat-przyr

 

 

 

KLASA  III

 

nr

Czas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

715-800

e.pol-społ

e.mat-przyr

e.mat-przyr

e.mat-przyr

e.pol-społ

2

810-855

e.mat-przyr

e.pol-społ

e.pol-społ

e.pol-społ

e.mat-przyr

3

905-950

j.angielski

e.pol-społ

e.technicz

e.pol-społ

j. angielski

4

1000-1045

e.muzycz.

w-f

w-f

religia

w-f

5

1105-1150

 

Religia

e.plastyczna

 

Zaj.komput

6

1200-1245

 

 

 

 

 

  7

1255-1340

 

 

 

 

 

  8

1350-1435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA IV

 

nr

Czas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

715-800

matematyka

j.polski

j.polski

przyroda

j.polski

2

810-855

informatyka

matematyka

Historia

j.polski

LW

3

905-950

przyroda

j.angielski

Technika

matematyka

j.polski

4

1000-1045

w-f

WDŻ

j.angielski

j.angielski

w-f

5

1105-1150

plastyka

w-f

muzyka

w-f

matematyka

6

1200-1245

 

religia

religia

przyroda

 

7

1255-1340

 

 

 

matematyka

 

8

1350-1435

 

 

 

 

 

 

 

KLASA V

 

nr

Czas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

715-800

j.angielski

biologia

j.angielski

j.polski

matematyka

2

810-855

matematyka

j.polski

j.polski

geografia

j. polski

3

905-950

informatyka

technika

matematyka

j.polski

Historia

4

1000-1045

w-f

historia

GDW

matematyka

w-f

5

1105-1150

plastyka

w-f

Muzyka

w-f

j.angielski

6

1200-1245

 

religia

Religia

 

 

7

1255-1340

 

 

 

 

 

8

1350-1435

 

 

 

 

 

 

 

KLASA  VI

 

nr

Czas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

715-800

WDŻ

j. angielski

Historia

Zaj.techniczne

Przyroda

2

810-855

j.angielski

j.polski

matematyka

j.polski

     j.polski

3

905-950

j.polski

matematyka

Historia

j.angielski

GDW

4

1000-1045

matematyka

religia

j.polski

j.polski

Matematyka

5

1105-1150

przyroda

muzyka

w-f

religia

w-f

6

1200-1245

w-f

przyroda

informatyka

 

 

7

1255-1340

 

w-f

plastyka

 

 

8

1350-1435

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

   

                                                          KLASA  VII

 

nr

Czas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

715-800

j.niemiecki

geografia

j.niemiecki

biologia

j.polski

2

810-855

j.polski

biologia

j.angielski

matematyka

Chemia

3

905-950

matematyka

j.polski

j.polski

geografia

Chemia

4

1000-1045

j.polski

religia

matematyka

informatyka

Historia

5

1105-1150

fizyka

muzyka

w-f

religia

w-f

6

1200-1245

w-f

fizyka

historia

j.polski

matematyka

7

1255-1340

 

w-f

plastyka

j.angielski

j.angielski

8.

   1350-1435

 

LW

 

 

 

 

 

KLASA  VIII

 

nr

Czas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

715-800

j.polski

historia

matematyka

geografia

Chemia

2

810-855

j.niemiecki

geografia

j.niemiecki

biologia

matematyka

3

905-950

WDŻ

w-f

j.angielski

j.polski

Fizyka

4

1000-1045

j. angielski

j.polski

historia

WOS

j.polski

5

1105-1150

j.polski

matematyka

fizyka

j.angielski

Chemia

6

1200-1245

matematyka

Ed. dla bezp.

j.polski

matematyka

informatyka

7

1255-1340

 

LW

w-f

religia

w-f

8.

   1350-1435

 

religia

 

 

w-f