Kontakt

Szkoła Podstawowa w
Dobropolu Pyrzyckim
Dobropole 7
73-115 Dolice
tel.: 915636723
e-mail: sp.dobropole@op.pl