Historia szkoły

Za górami, za lasami była sobie szkoła...

Szkoła Podstawowa w Dobropolu powstała w 1956r z inicjatywy Włodzimierza Dobrzańskiego, Jadwigi Gulczyńskiej, Stanisława Guzika i Bernarda Kominowskiego. Siedziba szkoły mieściła się w budynku pałacowym, będącym własnością Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobropolu.
Pierwszym nauczycielem kierującym czteroklasową placówką była Zofia Lewandowska.
1 września 1968 roku zadźwięczał pierwszy dzwonek w nowo wybudowanym budynku szkoły. Do ośmioklasowej już szkoły uczęszczali uczniowie z Dobropola
i okolicznych miejscowości. Kierownikiem placówki był Roman Zawodniak. Funkcję tę pełnił do roku 1989. Z dniem 1 września 1989 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła Janina Bossy, która funkcję tę pełni do dziś.
W latach 1998 – 1999 nastąpiła rozbudowa budynku szkolnego. Dobudowano 3 pomieszczenia lekcyjne, salę gimnastyczną wraz z szatniami i pomieszczeniami sanitarnymi. Nowy budynek szkoły dostosowano do osób niepełnosprawnych.
Z dniem 1 września 1999 roku został powiększony obwód działalności szkoły.
W wyniku likwidacji Szkoły Podstawowej w Płoszkowie przyjęto uczniów z Warszyna, Brzeziny i z Płoszkowa. Na przestrzeni wieloletniej działalności szkoły uczniowie brali udział i odnosili sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
Organem prowadzącym placówkę jest Urząd Gminy w Dolicach.